مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی: نخبگان سازندگان و کارآفرینان کشور هستند

۲۹ آذر ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۴ کد : ۶۲۳۳ انتصابات جدید وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
تعداد بازدید:۱۲۳۴
مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی گفت: نخبگان مرجع جامعه، سازندگان و کارآفرینان کشور هستند. مهندس علی سعیدی در مراسم تجلیل از ممتازین علمی و آموزشی منطقه فرهنگی کاشان در همایش نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان اظهار داشت: نخبگان زمینه ساز رشد و تعالی، تعلیم و تعلم وانسانیت در جامعه هستند و در همه ابعاد می توانند فرصت بهینه کردن جامعه را فراهم کنند. وی شناسایی نخبگان را لازم دانست وافزود: کمک های مردمی و حمایت و پشتیبانی از نخبگان، سرمایه گذاری و ارزش گذاری است. وی دانشگاه را محل انسان سازی وخلق ارزشها دانست و گفت: باید زمینه خلاقیت و ایده پروری نخبگان در دانشگاه ها فراهم شود و محیط دانشگاه توسط این نیروهای خلاق اداره شود. موسس بنیاد نخبگان سعیدی خاطر نشان کرد: نخبگان باید نخبه گرا باشند و نخبگی را در کشور توسعه دهند. مهندس سعیدی بر برقراری ارتباط بین مردم و نخبگان تاکید کرد و اظهار داشت: باید فرصت به نخبگان داد که در جایگاه و فضای خودشان رشد یابند و زمینه برقراری ارتباط با مردم برایشان فراهم شود. وی با بیان اینکه تولید علم توسط نخبگان ایحاد می شود خاطر نشان کرد: اگر نخبگان نباشند جامعه ما با یک رکود روبرو می شودو اندیشه و تفکر نو از بین می رود و با جامعه ای سرخورده روبرو می شویم. مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی نخستین اقدام حمایت نخبگان را احترام و ارزش گذاشتن به آنها بیان کرد و افزود: نخبگان کارآفرینان و خلاقان جامعه ما هستند و باید آنها را در جایگاه خودشان دید و به ارزششان توجه داشت. در این همایش از 60 نفر از ممتازین رتبه های زیر 100 منطقه در کنکور سراسری سالهای تحصیلی 93و 94 و دانشجویان نخبه دانشگاه های منطقه فرهنگی کاشان تجلیل شد

مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی گفت: نخبگان مرجع جامعه، سازندگان و کارآفرینان کشور هستند.

 

مهندس علی سعیدی در مراسم تجلیل از ممتازین علمی و آموزشی منطقه فرهنگی کاشان در همایش نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان اظهار داشت: نخبگان زمینه ساز رشد و تعالی، تعلیم و تعلم وانسانیت در جامعه هستند و در همه ابعاد می توانند فرصت بهینه کردن جامعه را فراهم کنند.

 

وی شناسایی نخبگان را لازم دانست وافزود: کمک های مردمی و حمایت و پشتیبانی از نخبگان، سرمایه گذاری و ارزش گذاری است.

 

وی دانشگاه را محل انسان سازی وخلق ارزشها دانست و گفت: باید زمینه خلاقیت و ایده پروری نخبگان در دانشگاه ها فراهم شود و محیط دانشگاه توسط این نیروهای خلاق اداره شود.

 
موسس بنیاد نخبگان سعیدی خاطر نشان کرد: نخبگان باید نخبه گرا باشند و نخبگی را در کشور توسعه دهند.

مهندس سعیدی بر برقراری ارتباط بین مردم و نخبگان تاکید کرد و اظهار داشت: باید فرصت به نخبگان داد که در جایگاه و فضای خودشان رشد یابند و زمینه برقراری ارتباط با مردم برایشان فراهم شود.

 

وی با بیان اینکه تولید علم توسط نخبگان ایحاد می شود خاطر نشان کرد: اگر نخبگان نباشند جامعه ما با یک رکود روبرو می شودو اندیشه و تفکر نو از بین می رود و با جامعه ای سرخورده روبرو می شویم.

 

مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی نخستین اقدام حمایت نخبگان را احترام و ارزش گذاشتن به آنها بیان کرد و افزود: نخبگان کارآفرینان و خلاقان جامعه ما هستند و باید آنها را در جایگاه خودشان دید و به ارزششان توجه داشت.

 

در این همایش از 60 نفر از ممتازین رتبه های زیر 100 منطقه در کنکور سراسری سالهای تحصیلی 93و 94 و دانشجویان نخبه دانشگاه های منطقه فرهنگی کاشان تجلیل شد

( ۱ )

نظر شما :