درباره ستاد

بسمه تعالی

 

 

ستاد توسعه دانشگاه کاشان

 

ستاد در لغت به معنی مرکز فرماندهی کل قشون یا واحدی نظامی که تهیه نقشه های عملیات در زمان صلح و جنگ و نظارت در اجرای آنها به عهده اوست. استفاده ای که در برخی از سازمان های و تشکیلات اداری از این لغت استفاده می شود همین معنا را می توان از آن استنباط کرد. ستاد به منزله مغز متفکر سازمان است که هماهنگی کلیه مجموعه های زیردست را به عهده دارد. از واحدهایی که نیازهای سازمان را رصد کرده و شناسایی می کند تا واحدهای برنامه ریزی، فنی مهندسی و اجرایی.

ستاد توسعه دانشگاه نیز با این رویکرد نامگذاری و تشکیل شده است.

 • تشکیل بنیاد حامیان علم و فناوری دانشگاه ، رویکرد جدید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است.

 

ماموریت ستاد (Mission)

 

ساماندهی و هدایت سرمایه گذاری خیرین و بنگاههای اقتصادی در جهت رفع مشکلات دانشگاه کاشان  بر اساس شناسایی کامل و جامع نیازها و ظرفیت های دانشگاه و لحاظ نمودن اولویت های سرمایه گذاری از ماموریتهای مهم این ستاد خواهد بود.

جذب کمک های مردمی وایجاد زمینه های مشارکت مادی و معنوی به منظور پیشبرد اهداف علمی ، آموزشی ، پژوهشی وفناوری وتوسعه دانشگاه کاشان از اهداف مهم این ستاد است.

ستاد ضمن توجه به اهداف درون دانشگاه ، میتواند براساس توانایی های فنی و راهبردی خود نقش راهبری و همراه مطمئن با دیگر انجمن های خیرین در سطح شهر را ایفا نماید. این امر زمانی محقق خواهد گشت که ستاد بر اساس یک فرآیند تدریجی از مقبولیت عمومی برخوردار گشته و ضمن احترام به استقلال عمل دیگران چتر هدایتی و حمایتی مادی و معنوی خود را گسترش دهد.

برای تحقق ماموریتهای فوق الذکر انجام موارد زیر نیاز است:

 • تشکیل بانک جامع اطلاعاتی خیرین و سرمایه گذاران کاشانی
 • تشکیل بانک جامع اطلاعاتی پروژه ها و طرح های خیرین که تا کنون محقق گشته است
 • تشکیل کمیته شناسایی نیازها و ظرفیت و مهندسی و تعریف نقشه راه بر اساس آن
 • تشکیل کمیته هماهنگ کننده پروژه های خیرساز بر اساس نقشه راه
 • تشکیل کمیته تسریع اجرایی پروژه های خیرساز و رفع موانع احتمالی بر اساس نقشه راه

موضوع ستاد

 • تاسیس موسسات و بنگاه های انتفاعی و صرف درآمدهای حاصله در جهت تحقق اهداف ستاد  .
 •  تاسیس موسسات و بنیادهای غیر انتفاعی بمنظور تسهیل و تسریع در ارایه خدمات با جلب مشارکت خیرین
 • مشارکت در سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • اخذ نمایندگی موسسات و بنگاههای داخلی و خارجی .
 • اخذ وام و تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی .
 • قبول هدایا ، هبه ، وقف ، حبس ، عمری ، رقبی ، سکنی و هرگونه کمک مردمی درچارچوب مقررات قانونی و شرعی .
 • انجام کلیه فعالیت های مجاز (مستقیم و یا غیر مستقیم)  مرتبط باتحقق اهداف ستاد .

اهم وظایف و مسئولیت ها در ستاد

 1. امور اداری و پشتیبانی
 2. امور برنامه ریزی و نظارت
 3. امور مالی  و اقتصادی
 4. امور فنی و اجرایی
 5. امور آموزش ،  پژوهش و فناوری
 6. امور هماهنگی و  ارتباطات
 7. امور اطلاع رسانی و تبلیغات

عناوین وظایف و مسئولیت های ستاد و مراکز وابسته به شرح ذیل عبارتند از:

 

1) امور اداری و پشتیبانی:  

1.       هماهنگی جهت تشکیل جلسات.

2.       تهیه دستور کار جلسات و ارسال آن به اعضاء جهت شرکت در جلسه .

3.      تهیه  وتنظیم صورتجلسات .

4.      هماهنگی انجام امور تدارکات و پشتیبانی ستاد و مراکز وابسته با ارکان مرتبط دانشگاه.

5.      نگهداری و حفاظت اموال منقول و غیرمنقول ستاد و مراکز وابسته .

6.      سایر امور محوله مدیریت .

 

2) امور برنامه ریزی و نظارت :

 1. نیازسنجی و تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت ستاد همسو با برنامه و چشم انداز دانشگاه
 2. تهیه برنامه عملیاتی ستاد، بنیادها و مراکز وابسته
 3. تهیه دوره ای کارنامه ستاد، بنیادها و مراکز وابسته
 4. ارائه خدمات مشاوره ای به بنیادها و مراکز وابسته
 5. مدیریت طرحهای آموزشی و پژوهشی در ستاد و بنیادهای وابسته
 6. برگزاری همایش ها،جشنوارهاونمایشگاههای مرتبط بافعالیت های ستاد و بنیادهای وابسته
 7. نظارت مستمر بر فعالیت بنیادها و مراکز وابسته به ستاد منطبق بر برنامه های مصوب بصورت کمی و کیفی
 8. تلاش برای جلب اعتماد بیشتر همکاران ( کارمندان و اعضا هیات علمی) و مردم نسبت به فعالیت های ستاد
 9. پیشنهاد کارشناسی شده انجام فعالیت های مختلف اقتصادی ، خدماتی ، عمرانی درراستای تقویت بنیه مالی ،علمی واطلاعاتی ستاد، بنیادها و مراکز وابسته

 

3) امور مالی  و اقتصادی:

 1. هماهنگی امور مالی فیمابین ستاد با ارکان مرتبط دانشگاه
 2. پشتیبانی و نظارت بر امور مالی بنیادها و مراکز وابسته همچون صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا(س)
 3. بررسی راههای تقویت توان مالی بنیادها و مراکز وابسته وتدوین راهکارهای اجرائی لازم دراین رابطه.
 4. ارایه راهکارها و مدلهای مالی مشارکت سرمایه گذاران و خیرین در انجام طرحهای ستاد

 

4) امور فنی و اجرایی :

 1. نظارت و پیگیری تهیه طرح ها و نقشه های فنی و اجرایی
 2. نظارت بر خرید مصالح
 3. ارزیابی عملکرد عوامل اجرایی اعم از مشاوران و پیمانکاران
 4. تعامل و همکاری مستمر با مدیریت امور فنی دانشگاه در فرآیند ارجاع و اجرای پروژه های خیرین و سرمایه گذاران

 

5) امور آموزش ،  پژوهش و فناوری :

 1. پیگیری برگزاری دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی ویژه  خیرین و سرمایه گذاران و ذینغعان ستاد
 2. شناسایی و معرفی نیازهای پژوهشی با هدف توسعه امور وقف و سرمایه گذاری
 3. تعامل و مشارکت با حوزه های مرتبط آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهت اجرای برنامه های ستاد و مراکز وابسته
 4. ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی ، پژوهش و فناوری.
 5.  ایجاد زمینه شکوفایی و هدایت استعدادهای درخشان علمی و فناوری از طریق ارائه کمک ها و خدمات حمایتی مادی و معنوی به نخبگان، پژوهشگران و کارآفرینان
 6. حمایت از پژوهشگران و نخبگان در ابعاد مختلف با هدف تجاری‌سازی نتایج کارهای پژوهشی
 7. ایجاد کرسی های علمی با هدف ارتقاء علم و پژوهش و حمایت از تحقیقات علمی و بین المللی و راه اندازی اندیشگاه کاشان
 8. ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت خیّرین در نهضت نرم افزاری و جهاد علمی از طریق توسعه فضاهای پژوهشی، تحقیقاتی ، کتابخانه های تخصصی و مراکز اطلاع رسانی در دانشگاه و تهیه منابع علمی مورد نیاز

 

6) امور هماهنگی و  ارتباطات :

 1. تعامل موثر و هدفمند با ادارات ، نهادها و ارگانهای مرتبط باماموریتهای ستاد در سطح ملی و منطقه ای
 2. برقراری مستمر ارتباط با خیرین و سرمایه گذاران و فضاسازی پویا در همراهی مستمر
 3. ترویج و ارتقاء  فرهنگ وقف در میان عوام و خواص
 4. تعامل با مراکز صنعتی و مدیریت شهری در راستای اهداف ستادتوسعه و بنیادها و مراکز وابسته
 5. برقراری ارتباط بامؤسسات ونهادهای خیریه همچون انجمن نابینایان ، موسسه کاشانه مهر و موسسه بخشنده مهر علی (ع) وفراهم کردن بستر مناسب برای تبادل کمک های اعتباری و غیره
 6. تقدیر و تکریم خیرین و خانواده های ایشان

 

7) امور اطلاع رسانی و تبلیغات :

 1. معرفی اهداف ، برنامه ها و عملکرد ستاد و بنیادها و مراکز وابسته برای درون و بیرون دانشگاه
 2. تعامل مناسب با رسانه ها در جهت تشویق و تقدیر از خیرین
 3. بهنگام سازی وب سایت و پرتال ستاد ، بنیادها و مراکز وابسته
 4. استفاده از ظرفیتهای جدید اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط مانند شبکه های مجازی
 5. ارتقاءوگسترش فرهنگ خیرخواهی ونیکوکاری با ابزار رسانه ای
 6. معرفی هوشمندانه  خیرین با هدف الگوسازی و معرفی سرمایه های اجتماعی