قرارداد مشارکت و همکاری

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

 

قرارداد مشارکت و همکاری

با تکیه بر ذات لایزال باریتعالی و با اعتقاد عمیق بر اینکه آنچه از انسان برای همیشه و به عنوان باقیات صالحات باقی می‌ماند، خیر محترم جناب آقای/ سرکار خانم  ......................  برای فراهم کردن زمینة تحقق این وعده الهی و در راستای توسعه فضای آموزشی، پرورشی و رفاهی دانشگاه، در دانشگاه کاشان حاضر گردیده و مبادرت به تنظیم این قرارداد فرمودند.

این قرارداد به عنوان مشارکت و همکاری در تاریخ .../ .../...139 میان خیّر محترم جناب آقای/ سرکار خانم ............................  فرزند ............ به شماره شناسنامه ............ به نشانی: ................................................................. و تلفن: ........................... (منزل) و ....................... یا نماینده تام‌الاختیار ایشان جناب آقای ................... از یک طرف و نماینده دانشگاه کاشان جناب آقای/ سرکار خانم  ......................از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می‌گردد.

ماده 1) موضوع توافق‌نامه

1. 1. مشخصات ساختمان:

 

احداث c              تکمیلc         توسعهc         تجهیزc

2. 1. سایر مشخصات به شرح ذیل:

مشخصات طرح عمرانی

شماره نقشه:                                         مساحت زیربنا: ...... مترمربع

برآورد کل پروژه:      .........................  ریال

ماده 2) برآورد هزینه احداث و نحوه پرداخت

هزینه پروژه با مشخصات فوق‌الذکر بر اساس این توافق مبلغ ...... میلیارد ریال برآورد می‌گردد که 50% هزینه معادل مبلغ ............ ریال توسط خیّر محترم در قالب هبه و متناسب با روش قرارداد و اجرای عملیات پرداخت و بقیه آن از سوی دانشگاه تأمین می‌گردد.

تبصره: مبلغی را که خیّر محترم تقبل کرده‌اند با توجه به توانمندی به صورت اقساط به حساب ستاد توسعه دانشگاه کاشان واریز خواهند نمود.

ماده 3) مدت قرارداد

مدت زمان اجرای قرارداد پس از تحویل زمین، تنظیم قرارداد و تحویل نقشه‌ها به مدت ...... ماه شمسی می‌باشد.

ماده 4) محل پروژه

1. 4. با توجه به اعلام نیاز دانشگاه و نظر مسئولین طرح‌های عمرانی و مشاور محل پروژه مشخص خواهد گردید.

2. 4. بر حسب این قرارداد بلامعارض بودن زمین توسط دانشگاه تأیید می‌گردد و در این خصوص پاسخگوی مراجع قانونی خواهد بود.

3. 4. هرگونه تغییر در جابجایی پروژه قبل از شروع احداث باید با توافق خیّر محترم و دانشگاه انجام گیرد.

ماده 5) تعهدات دانشگاه

1. 5. دانشگاه کاشان متعهد می‌گردد نقشه مناسب تهیه و در اختیار مجری طرح قرار دهد.

2. 5. چنانچه خیر محترم متقاضی طراحی نقشه‌های جدید توسط مشاور باشد با توجه به کاربری پروژه بلامانع است.

3. 5. نظارت فنی و مهندسی پروژه از طریق ناظر دانشگاه انجام می‌شود.

4. 5. هرگونه تغییر کاربری در پروژه باید با رضایت خیّر یا نماینده و یا وارث قانونی او باشد.

5. 5. چنانچه برای شروع پروژه یا حین اجرای آن خیّر محترم نیاز به تنخواه داشته باشد دانشگاه متعهد می‌گردد در چهارچوب مقررات و بر حسب امکانات موجود نسبت به تأمین آن اقدام نماید.

6. 5. در صورتی که امکان جذب اعتبارات و تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه موضوع قرارداد، فراهم باشد دانشگاه تلاش می‌کند جهت معرفی خیّر محترم به مراجع ذیربط اقدام نموده و برای جذب تسهیلات تلاش لازم را مبذول نماید.

7. 5. دانشگاه متعهد می‌گردد جهت استفاده خیّر محترم از امکاناتی همچون معافیت‌های مالیاتی که در قوانین و مقررات موضوعه برای خیّرین پیش‌بینی شده است، اقدامات لازم را مبذول داشته و هرگونه همکاری با خیّر محترم بعمل آورد.


 

ماده 6) نامگذاری و کاربری

1. 6. تابلو پروژه به نام ..................... به طریقی ماندگار حتی‌الامکان به صورت کاشی‌کاری نصب و نامگذاری می‌گردد.

2. 6. کاربری موضوع قرارداد با توافق طرفین به منظرو استفاده دانشجویان تعیین می‌گردد.

3. 6. با انعقاد قرارداد و شروع عملیات ساختمانی و هزینه نمودن هر مقدار از تعهد خیّر بر روی زمین واگذاری، ساختمان احداثی در اختیار و مالکیت قانونی دانشگاه قرار می‌گیرد و هرگونه مالکیت از خیّر و وارث قانونی او سلب می‌گردد و قابل رجوع نمی‌باشد.

ماده 7) سایر موارد

1. 7. چنانچه خیّر محترم در ضمن احداث پروژه به رحمت الهی بپیوندد، ساختمان با مشارکت وراث محترم خیّر یا توسط دانشگاه تکمیل و به نام خیّر نامگذاری می‌گردد.

2. 7. چنانچه تعهدات خیّر محترم به هر دلیلی در زمان مقرر انجام نشود ابتدا دانشگاه کاشان تلاش خود را در جهت انجام پروژه به کار خواهد گرفت و در صورتی که تعهدات مندرج در قرارداد تا سقف مبلغ تعهد شده، عملی نگردد، دانشگاه می‌تواند از منابع دیگری نسبت به هزینه و اتمام این پروژه اقدام و هزینه‌های قبلی خیّر به عنوان باقیات الصالحات در پیشگاه خداوند منظور خواهد بود که در این صورت تغییر احتمالی مشخصات یا کاربری و نامگذاری پروژه با نظر دانشگاه و خیّر محترم خواهد بود.

3. 7. این توافق‌نامه در 7ماده، 18بند و در سه نسخه تنظیم گردید که هر یک حکم واحد دارد.