خوابگاه راهب


 
 
خوابگاه راهب

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای مجید راهب
ه) متراژ : 980 متر مربع
ب) کاربری پروژه : خوابگاه دانشجویی
و) هزینه : 8 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : خوابگاه راهب
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس در سال 1391
ح) درصد مشارکت خیّر : 90 درصد