سالن ورزشی لاجوردی


 
 
سالن ورزشی لاجوردی

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای حاج سیّد حسین لاجوردی
ه) متراژ : 1550 متر مربع
ب) کاربری پروژه : سالن ورزشی پردیس خواهران
و) هزینه : 4.5 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : سالن ورزشی سیّد حسین لاجوردی
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس در سال 1391
ح) درصد مشارکت خیّر : 50 درصد
این پروژه با مشارکت شرکت نفت به مبلغ 1 میلیارد ریال می باشد.