خوابگاه عصار


 
 
خوابگاه جناب آقای علیرضا عصّار کاشانی

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای علیرضا عصّار کاشانی
ه) متراژ : 1100 متر مربع
ب) کاربری پروژه : خوابگاه متاهلین
و) هزینه : 9 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : خوابگاه عصّار
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس در سال 1392
ح) درصد مشارکت خیّر : 50 درصد