مجتمع پردیس شهدا


 
 
مجتمع پردیس شهدا یادبود شهید امیرمنصور مازوچی

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای دکتر عباس مازوچی
ه) متراژ : 750 متر مربع
ب) کاربری پروژه : مجتمع فرهنگی
و) هزینه : 3 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : مجتمع پردیس شهدا
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس در سال 1392
ح) درصد مشارکت خیّر : 100 درصد