کتابخانه و آمفی تئاتر مرکزی


 
 
کتابخانه و آمفی تئاتر مرکزی

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای حاج محمد خالقی
ه) متراژ : 6300 متر مربع
ب) کاربری پروژه : کتابخانه و آمفی تئاتر
و) هزینه : 80 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : کتابخانه و آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : درحال ساخت
ح) درصد مشارکت خیّر : 50 درصد