سالن ورزشی مهر


 
 
سالن ورزشی مهر

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای دکتر سیّد علی اکبر آرزه گر
ه) متراژ : 980 متر مربع
ب) کاربری پروژه : سالن ورزشی
و) هزینه : 5 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : سالن ورزشی مهر
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس در سال 1388
ح) درصد مشارکت خیّر : 44 درصد