خوابگاه هاشمیان


 
 
خوابگاه جناب آقای سیّد محمد هاشمیان

مشخصات پروژه :
الف) نام خیّر : جناب آقای سیّد محمّد هاشمیان
ه) متراژ : 1100 متر مربع
ب) کاربری پروژه : خوابگاه برادران
و) هزینه : 9 میلیارد ریال
ج) نام پروژه : خوابگاه هاشمیان
ز) مهندس ناظر : دفتر فنی مهندسی دانشگاه
د) وضعیت پروژه : تاسیس سال 1393
ح) درصد مشارکت خیّر : 50 درصد