ستاد توسعه

فراخوان دعوت به همکاری - کارشناس امنیت شبکه

بنیاد حامیان دانشگاه کاشان در نظر دارد از طریق همکاری با دانشگاه کاشان نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از میان دانش آموختگان دانشگاههای معتبر واجد شرایط ذیل پس از برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و طی مراحل گزینشی در قالب نیروی شرکتی تمام وقت استخدام نماید.

ردیف عنوان رشته شغلی مقطع تحصیلی مورد نیاز عنوان رشته تحصیلی مورد نیاز تعداد مورد نیاز جنسیت
مرد زن
1 کارشناس امنیت شبکه کارشناسی یا کارشناسی ارشد کلیه گرایشهای رایانه و IT 2 * *

*** برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ملاک تقدم، مدارک مورد نیاز و نحوه برگزاری فراخوان کلیک نمائید.

*** برای شرکت در  فراخوان کلیک نمائید.

ثبت نام از متقاضیان نیز از روز پنج شنبه 99/09/20 آغاز و تا روز جمعه 99/12/15 ادامه خواهد داشت.