افتتاح نخستین کرسی علمی بین المللی در دانشگاه کاشان

۲۹ آذر ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۸ کد : ۶۲۳۵ انتصابات جدید وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
تعداد بازدید:۱۳۸۳
نخستین کرسی علمی بین المللی به همت مهندس علی سعیدی با حضور معاون وزیرعلوم،تحقیقات وفناوری در دانشگاه کاشان افتتاح شد. صاحب کرسی علمی دانشگاه کاشان هدف از ایجاد این کرسی را کمک به ارتقاء علم و پژوهش و حمایت از تحقیقات علمی و بین المللی بیان کرد و گفت: از آنجا که پژوهش، موتور محرکه توسعه علمی است باید سعی کرد تا با مردمی کردن فعالیت های علمی، پژوهش ها کاربردی شود. مهندس علی سعیدی بر ایجاد مراکز پژوهشی تاکید کرد و اظهار داشت: اگر 100 مرکز پژوهشی اصولی و کاربردی در کشور داشته باشیم کشور متحول می شود. وی خاطر نشان کرد: با ایجاد مراکز پژوهشی هم نیازهای مردم مورد توجه قرار می گیرد و مشکلاتشان مرتفع و هم فضایی برای نخبگان فراهم می شود. وی نخستین گام برای ارتقاء پژوهش را، دادن فرصت به اساتید و صاحبان تجربه عنوان کرد و افزود: با ایجاد این کرسی ها مدیرانی در بخش پژوهش بوجود می آیند که می توانند پژوهشگاهها را حرکت دهند و از پژوهش هایی که فقط به دنبال این هستند که حقوق بگیرند جدا می شوند. مهندس سعیدی خاطر نشان کرد: دومین اقدام نیز برای پژوهشگاه ها این است که نخبگان را از طریق پژوهش بورسیه کرد. مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی، انعقاد قراردادهایی بین نیازمندان پژوهش و صنعت را از دیگر راهکارها برای تحول پژوهش بیان کرد و افزود: اگر این موارد نهادینه شود در ظرف سه سال کشور متحول می شود. در پایان این مراسم قرارداد تأسیس کرسی علمی مهندس سعیدی میان دانشگاه کاشان به نمایندگی دکتر عباس زراعت به عنوان رئیس دانشگاه، دکتر رضا منصوری به عنوان مجری کرسی و مهندس علی سعیدی به عنوان صاحب کرسی منعقد و به امضاء رسید. تدریس در رشته فیزیک، راه اندازی پژوهشکده نجوم، تأسیس و اداره اندیشگاه کاشان، برپایی حداقل سه اندیشگان در طول مدت قرارداد و سایر امور محوله از موضوع این کرسی علمی است. گفتنی است مهندس علی سعیدی تاکنون دانشکده حقوق و بنیاد نخبگان سعیدی را نیز در دانشگاه کاشان به هزینه خود تاسیس نموده است.

نخستین کرسی علمی بین المللی به همت مهندس علی سعیدی  با حضور معاون وزیرعلوم،تحقیقات وفناوری در دانشگاه کاشان افتتاح شد.

صاحب کرسی علمی دانشگاه کاشان هدف از ایجاد این کرسی را کمک به ارتقاء علم و پژوهش و حمایت از تحقیقات علمی و بین المللی بیان کرد و گفت: از آنجا که پژوهش، موتور محرکه توسعه علمی است باید سعی کرد تا با  مردمی کردن فعالیت های علمی، پژوهش ها کاربردی شود.

مهندس علی سعیدی بر ایجاد مراکز پژوهشی تاکید کرد و اظهار داشت: اگر 100 مرکز پژوهشی اصولی و کاربردی در کشور داشته باشیم کشور متحول می شود.

وی خاطر نشان کرد: با ایجاد مراکز پژوهشی هم نیازهای مردم مورد توجه قرار می گیرد و مشکلاتشان مرتفع و هم فضایی برای نخبگان فراهم می شود.

وی نخستین گام برای ارتقاء پژوهش را، دادن فرصت به اساتید و صاحبان تجربه عنوان  کرد و افزود: با ایجاد این کرسی ها مدیرانی در بخش پژوهش بوجود می آیند که می توانند پژوهشگاهها را حرکت دهند و از پژوهش هایی که فقط به دنبال این هستند که حقوق بگیرند جدا می شوند.

مهندس سعیدی خاطر نشان کرد:  دومین  اقدام نیز برای پژوهشگاه ها این است که نخبگان را از طریق پژوهش بورسیه کرد.

مؤسس بنیاد نخبگان سعیدی، انعقاد قراردادهایی بین نیازمندان پژوهش و  صنعت  را از دیگر راهکارها برای تحول پژوهش بیان کرد و افزود: اگر این  موارد نهادینه شود در ظرف سه سال کشور متحول می شود.

در پایان این مراسم قرارداد تأسیس کرسی علمی مهندس سعیدی میان دانشگاه کاشان به نمایندگی دکتر عباس زراعت به عنوان رئیس دانشگاه، دکتر رضا منصوری به عنوان مجری کرسی و مهندس علی سعیدی به عنوان  صاحب کرسی منعقد و به امضاء رسید.

 تدریس در رشته فیزیک، راه اندازی پژوهشکده نجوم، تأسیس و اداره اندیشگاه کاشان، برپایی حداقل سه اندیشگان در طول مدت قرارداد و سایر امور محوله از موضوع این کرسی علمی است.

گفتنی است مهندس علی سعیدی تاکنون دانشکده حقوق و بنیاد نخبگان سعیدی را نیز در دانشگاه کاشان به هزینه خود تاسیس نموده است.

نظر شما :