پروژه های خیر ساز

لیست پروژه های بهره برداری شده
خیرین ستاد توسعه دانشگاه کاشان
1
سالن ورزشی مهر اهدایی جناب آقای دکتر سیّد علی اکبر آرزه گر
2
خوابگاه امامی اهدایی جناب آقای حاج احمد امامی کاشانی
3
خانه رفاهی فرهنگی خواهران اهدایی زنده یاد سرکار خانم فاطمه گلابی
4
خوابگاه راهب اهدایی جناب آقای مجید راهب
5
خوابگاه باباخلیل
اهدایی جناب آقای مرتضی هاشمیان
6
ساختمان تحصیلات تکمیلی اهدایی زنده یاد پروفسور رضا ارشدی
7
سالن ورزشی لاجوردی اهدایی جناب آقای سیّد حسین لاجوردی
8
مجتمع پردیس شهدا
اهدایی جناب آقای دکتر عباس مازوچی
9
خوابگاه عصار
اهدایی جناب آقای علیرضا عصار کاشانی
10
خوابگاه هاشمیان اهدایی جناب آقای حاج محمد هاشمیان
11
دانشکده حقوق فاز اول اهدایی جناب آقای مهندس علی سعیدی


لیست پروژه های در حال احداث
خیرین ستاد توسعه دانشگاه کاشان
1
دانشکده مهندسی فاز دوم
اهدایی جناب آقای دکتر ساتر و سرکار خانم کتابچی
2
دانشکده حقوق فاز دوم
اهدایی جناب آقای مهندس علی سعیدی
3
خوابگاه مسچی
اهدایی سرکار خانم شهین مسچی
4
مرکز درمانی و مشاوره
اهدایی جناب آقای عباس جعفرزاده و سرکار خانم خورشا
5
خوابگاه ترکیان
اهدایی جناب آقای امیرحسین ترکیان
6
کتابخانه و آمفی تئاتر مرکزی
اهدایی جناب آقای حاج محمد خالقی
7
خوابگاه مبینی
اهدایی جناب آقای مهندس حسین مبینی و سرکار خانم یاراحمدی