اعضاء هیئت امناء ستاد توسعهاعضاء هیئت امناء
ستاد توسعه دانشگاه کاشان


1
دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه و رئیس ستاد توسعه
2
علی محمد الماسی مدیر عامل ستاد توسعه
3
دکتر سعید گلابی
معاون اداری و مالی
4
مهدی کتابچی عضو
5
دکتر علی محمد ساتر عضو
6
سیّد علی لاجوردی عضو
7
پروفسور محسن محسن نیا عضو
8
رضا هاشم زاده عضو
9
سیّد محمد محتشمی
عضو