اعضاء هیئت موسس ستادتوسعهاعضاء هیئت موسس
ستاد توسعه دانشگاه کاشان


1
حضرت آیت الله عبدالنبی نمازی
2
دکتر سیّد جواد ساداتی نژاد
3
پروفسور عباس زراعت
4
حاج احمد امامی کاشانی
5
سیّد علی لاجوردی
6
سیّد حسین لاجوردی
7
دکتر سعید گلابی
8
دکتر حمیدرضا فهیمی تبار
9
دکتر سید علی اکبر آرزه گر
10
مهدی کتابچی
11
محمد کتابچی
12
مهندس عباس خامه چیان
13
علی محمد الماسی
14
محمد موتمن
15
مسعود ابریشمی
16
رضا پارسا