آرشیو اخبار

مهندس سعیدی: تعامل با مردم و بهره‌مندی از کمک‌های خیران؛ راه پیشبرد اقتصاد دانشگاه‌هاست

عضو هیئت مؤسس بنیاد حامیان علم و فناوری کشور گفت: افزایش کمک‌های مردمی در دانشگاه‌ها با تعامل با مردم، مردمی شدن دانشگاه‌ها و بهره‌مندی از کمک‌های خیران امکان‌پذیر است. مهندس علی سعیدی، از خیران و بنیانگذار بیناد نخبگان سعیدی دانشگاه کاشان و عضو هیئت مؤسس بنیاد حامیان علم و فناوری کشور، در گردهمایی خیرین و واقفان آموزش عالی کشور، نخبگی و نخبه سازی را در کشور، یک اصل دانست و اظهار داشت: کار خیرین فقط ساختن دانشگاه نیست، بلکه توجه به آینده این مملکت است. وی افزود: ما می خواهیم به جایگاه اعلی برسیم و برای رسیدن به این نقطه باید به سمت رفع نیازهای جامعه حرکت کنیم و انسان ها را به سوی خلاقیت که اصل کار دنیا است پیش ببریم. وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های ما نیاز به بستر مناسب، اعتبار و جایگاه دارد و حتی برای پژوهش نیز باید هزینه کنیم، ما باید به سمتی برویم که انسان های خلاق، متعهد و دانش پژوه تربیت کنیم و برای این هدف هزینه باید صرف شود. عضو هیئت موسس بنیاد حامیان علم و فناوری افزود: ما 30 سال از علم دانشگاه های دنیا عقب تر هستیم، علم، عالم و پژوهش باید اصل محوریت دانشگاه ها باشد و از مردم نیز در امور دانشگاه و توسعه آن باید استفاده کنیم. مهندس سعیدی در ادامه به راه‌های تحقق دانشگاه مردمی پرداخت و افزود: دانشگاه مردمی با تصمیم گیری مردم در امور دانشگاه‌ها، تداخل آنان در گسترش و توسعۀ امور و استفادۀ آنان از خروجی‌های دانشگاه به وجود خواهد آمد. وی با تاکید بر تعامل با مردم در جهت رشد اقتصاد دانشگاه‌ها، با ارائۀ آماری از کمک‌های مردمی به دانشگاه هاروارد ادامه داد: طبق آمارها دانشگاه هاروراد 12 هزار و 956 فارغ التحصیل داشته است که این افراد در سال 2014، 368 میلیون دلار به این دانشگاه کمک کرده‌اند که این فقط 23 درصد از کل کمک‌های مردمی به این دانشگاه است. سعیدی افزود: این کمک‌های کلان مردمی به دانشگاه هاروارد به دلیل تعامل این دانشگاه با مردم است که ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.

ادامه مطلب